Al Quran dan Terjemahan

Lirik lan Sumanto - Suminten

Pa : Dik sampeyan namine sinten?
Pi : Kulo naminipun suminten, Lha sampeyan namine sinten? 
Pa : Kulo mesti sanes suminten

Pa : Dik sampeyan yuswane pinten?
Pi : Pitulas langkung tigang ndinten, Mas, sampeyan yuswane pinten?
Pa : Sajake le njenengan benten

Pi : Mas kulo nyuwun pangapuro, yuswane panjenengan piro? 
Pa : Sakniki kulo papat limo, niku jarene bapak kulo

Pi : Mas sakjane namine sopo? 
Pa : Biasa disopo sumanto

Pi : Mas kersane njenengan nopo? 
Pa : Pingine bade pados garwo
Pi : Modale panjenengan nopo kok sampun pingin pados garwo
Pa : Modale nduwe becak limo mbangane dadi joko tuwo


Pi : Ngono wae tokan-takon tokan-takon koyo wong bloon 
Pa : Ngono wae tudang-tuding tudang-tuding koyo wong gething
Pi : Ngono wae plirak-plirik plirak-plirik koyo wong serik 
Pa : Ngono wae Piengat-Piengut Piengat-Piengut malah ngejak ribut