Andelo Music - Jual Beli Service Gitar

Al Quran dan Terjemahan

Lirik Loro BrontoYen kelingan mring sliramu adhuh kaya rinujud atiku
Yen siyang tansah katon malelo dalu datan bisa nendra
Apa sira uwis lali tenan ndek semana nate janji
Nedya arep urip bebarengan bungah susah dilakoni 


Nanging aku ora ngira yen sliramu bakal cidra
Bareng saiki wis mulya banjur krama ora nganggo kandha kandha
Wis pesthine lelakonku adhuh aku mung kudu narima
Sapa kang bisa paring usada nggonku nandang lara branta

Andelo Music - Jual Beli Service Gitar