Al Quran dan Terjemahan

Lirik Lagu Sulawesi - Binde Biluhuta

Lirik Lagu Sulawesi - Binde Biluhuta

Binde biluhuta
ula ulau loduwo
wanu olamita
ngoinda mopulito

binde biluhuta
malo sambe lolowo
malita dadata
orasawa tohuwoto

chours
monga binde binde biluhuta
timi idu bele dila tamotolawa
monga binde binde biluhuta
timi idu bele dila ta motolawa

binde bilihuta
diyaluo tou weo
binde biluhuta
bome to hulondalo