Al Quran dan Terjemahan

Al Quran Surat 82 - Al-Infithar (Terbelah) dan Terjemahan

Surat Al-Infithar dan Terjemahan
(Terbelah)
Surat ke : 82
Jumlah ayat : 19أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْم
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Infithar Ayat 1
Apabila langit terbelah,

Surat Al-Infithar Ayat 2
dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

Surat Al-Infithar Ayat 3
dan apabila lautan menjadikan meluap,

Surat Al-Infithar Ayat 4
dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

Surat Al-Infithar Ayat 5
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

Surat Al-Infithar Ayat 6
Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

Surat Al-Infithar Ayat 7
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

Surat Al-Infithar Ayat 8
dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Surat Al-Infithar Ayat 9
Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
Surat Al-Infithar Ayat 10
Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

Surat Al-Infithar Ayat 11
yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),

Surat Al-Infithar Ayat 12
mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Infithar Ayat 13
Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,

Surat Al-Infithar Ayat 14
dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

Surat Al-Infithar Ayat 15
Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

Surat Al-Infithar Ayat 16
Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

Surat Al-Infithar Ayat 17
Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

Surat Al-Infithar Ayat 18
Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

Surat Al-Infithar Ayat 19
(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

 Sadaqallhul'adzim